Palvelut

» Palvelut

Projekteissa PQR on erikoistunut energia-, LVI-, sähkö-, valaistus- ja rakennusautomaatiosuunnitteluun.

Toiminnassa on alusta lähtien panostettu talotekniseen erityisosaamiseen ja ammattitaitoon. Energiatehokkuus ja ympäristövaikutusten tarkka huomioiminen ovat kiinteistöomistajien perusvaatimuksia, mikä on tehnyt rakennetun ympäristön suunnitteluprosesseista monimuotoisia, joissa erityisesti modernit teknologiat ja nykypäivän energiavaatimukset korostuvat.

Suunnittelutyössä PQR pyrkii ratkaisuihin, jotka vastaavat näihin haasteisiin. Lähtökohtana on edistää kiinteistöjen kestävää kehitystä ennen kaikkea pitkällä tähtäimellä.

PQR:n asiakkaita ovat yksityiset kiinteistöomistajat, kaupungit ja suuret institutionaaliset kiinteistösijoittajat.

LVI-suunnittelu

LVI-suunnittelu

Miellyttävä sisäilma oikealla energiankäytöllä on toimintamme ydin. LVI on yksi kattavimmista asennusaloista ja tämä heijastuu työssämme PQR:ssä. Toimintamme kattaa tekniset alueet kuten lämpö ja kylmä, ilmastointi, saniteetti, kaasu, paineilma ja kosteus. Pyrimme vaikuttamaan projekteihin varhaisessa vaiheessa, jotta voisimme paremmin vaikuttaa valittuihin ratkaisuihin. PQR:llä on monivuotinen kokemus yhdessä muiden projektissa toimijoiden kanssa luoda parhaimmat edellytykset kestävälle rakentamiselle koskien myös ilmasto- ja energiajärjestelmiä. Panostamme yksinkertaisten, toimivien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämiseen, jotka ovat kannattavia asiakkaille sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Projektitoiminnan tavoitteena on hyödyntää innovatiivista suunnittelua varmistaaksemme, että sisäilman ja energian käytön vaatimukset täyttyvät asiakkaan antamien taloudellisten kehysten puitteissa.

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu

Yhteiskuntarakenteemme käyttää yhä enenevässä määrin sähköä ja teleteknisiä järjestelmiä. PQR suunnittelee ja laatii sähkö- ja teleteknisiä ratkaisuja rakennusprosessin eri vaiheissa ottamalla huomioon oikean lähestymistavan, turvallisuuden ja ympäristön.

Sähkösuunnittelu toteutetaan huomioimalla asiakkaan tarve, kustannukset, laatu ja ympäristö. PQR tarjoaa kokonaisvaltaista suunnittelua seuraavilla alueilla:

  • Voima
  • Sähköputkitus
  • Sähkölämmitys
  • Kytkinlaitteistot
  • Muuntajat
  • Varavoima
Energiasimulointi

Energiasimulointi

Energia-arviointi on erittäin tärkeä vaihe rakennusprojektin käynnistyessä. PQR avustaa asiakkaitaan varhaisessa vaiheessa, jolloin energialaskelmien ja elinkaarianalyysien avulla on vielä mahdollista vaikuttaa rakenteisiin ja ylläpitojärjestelmiin. Toimimalla varhaisessa vaiheessa on mahdollista säästää rahaa sekä asennuksessa että käytössä. Energiamallia käytetään läpi projektiprosessin ennakoimaan ehdotettujen muutosten seurauksia. Samaa mallia voidaan myös käyttää ulko- ja sisäilmatekijöiden simulointiin ja visualisointiin.

Energia-arviointien ohella PQR laatii selvityksiä ja energialausuntoja.

Valosuunnittelu

Valosuunnittelu

Valosuunnittelu on osa arkkitehtuuria. Viime vuosien lisääntynyt energiatietoisuus on vauhdittanut valaistustekniikan kehitystä, joka tänä päivänä tarjoaa suuren määrän uusia ratkaisuja. Älykäs valosuunnittelu luo toiminnallisia ja viihtyisiä ympäristöjä samalla kun se säästää energiaa ja rahaa kiinteistön omistajalle. Näin ollen se on tänä päivänä luonnollinen osa projektityötämme, jolla autamme asiakkaitamme simulointien ja valaistusesimerkkien avulla.

3-D visualisointi

3-D visualisointi

Hallitsemme 3D-visualisoinnin viimeisimmän tekniikan apunamme sopivat työkalut ja tietotaito. Koordinointi tapahtuu projektoinnin yhteydessä 3D:nä, joka minimoi virheet työmaalla.

Energiasimuloinnit

Energiaselvitykset, laskelmat ja presentaatiot hoituvat viimeisimmän tekniikan ja osaamisen mukaisesti.

Muut palvelut

Muut palvelut

Laadimme myös inventointeja, tila-arviointeja ja toimenpide-ehdotuksia projektin varhaisessa vaiheessa. Näiden palveluiden lisäksi toimitamme luonnollisesti myös taloudellisen arvion ja laskelman päätöksenteon tueksi. Meillä on kokemusta monentyyppisistä projekteista ja teemme suunnitelmia esimerkiksi asuntoja, hotelleja, toimistoja, kouluja ja sairaaloita varten. Asiakkaitamme ovat muun muassa kiinteistönomistajat, isännöitsijät, asunto-osakeyhtiöt ja rakennusurakoitsijat.

Tarjoamme asiakkaillemme optimoituja rakennusteknisiä ratkaisuja ja teemme tiiviisti yhteistyötä arkkitehtien, rakennesuunnittelijoiden ja muiden eri projekteihin osallistuvien toimijoiden kanssa.

PQR:n vankan asiantuntemuksen ja BIM (Building Information Modelling) -tietomallinnuksen avulla rakennamme jokaisesta työn alla olevasta rakennuksesta digitaalisen mallin. Lisäämme malliin kaikki tärkeät projektikohtaiset tiedot. Ohjelman monimuotoisuuden ja mallinnuksessa olevien tietojen avulla voimme tarkastella kaikkia asennuksia yksityiskohtaisesti, testata eri ratkaisuja ja suorittaa simulaatioita – tämä kaikki visualisoituna 3D:nä, joten eri vaihtoehdoista voidaan keskustella havainnollisesti asiakkaiden kanssa. Näin voimme optimoida ratkaisumme ja välttää kalliit virheet.

PQR-logo

Päätoimipaikka Suomessa
Oy PQR Consult AB
Lars Sonckin kaari 12
02600 Espoo, Suomi

YHTEYDENOTTOLOMAKE