Ympäristö ja laatu

» YRITYSESITTELY » Ympäristö ja laatu

LAATUPOLITIIKKA

PQR tarjoaa ratkaisuja, jotka edistävät laadun kehitystä. PQR:n tavoitteena on tarjota parhaimmat ja laadukkaimmat ratkaisut, jotka vastaavat asiakkaiden odotuksia ja toteuttavat asiakkaiden tarpeet. PQR tarjoaa ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä pitkällä tähtäimellä. PQR:ssä pyrimme jatkuvasti kasvattamaan osaamistamme ja kehittämään työskentelytapojamme niin, että asiakkaan ja yhteiskunnan ympäristövaatimukset täytetään ja kehitetään edelleen.

LAADUNHALLINTA

Laadunhallintajärjestelmämme auttaa meitä selkeyttämään palveluitamme ja toimituksiamme asiakkaillemme. Kehitämme liiketoimintaamme ja teemme parannuksia saamiemme palautteiden myötä. Tämä lisää asiakastyytyväisyyttä, luottamusta ja osaamista. PQR:n oma laatujärjestelmä toteutuu liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla asettaen selkeät vaatimukset ja tavoitteet koko organisaatiolle. Tunnusluvut ja mitattavuus kaikissa tehtävissä varmistavat, että poikkeamat huomioidaan mahdollisimman ajoissa.

Ympäristöjohtaminen

Ympäristöpolitiikkamme takaamiseksi PQR on luonut oman ympäristöohjelman tukemaan liiketoimintaamme. Samalla se auttaa meitä pienentämään kustannustehokkaasti asiakkaiden ympäristövaikutuksia. PQR huomioi rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien suunnittelussa materiaalien ja työmenetelmien valintaa sekä kunnioittaa kestävää kehitystä.

PQR-logo

Päätoimipaikka Suomessa
Oy PQR Consult AB
Lars Sonckin kaari 12
02600 Espoo, Suomi

YHTEYDENOTTOLOMAKE